Alle sidene som er opplistet nedenfor møter våre krav og er en del av Online-Sikkerhet merkeordning.

Online-Sikkerhets krav baserer seg på noen av de absolutt enkleste sikkerhetsforanstaltninger. Du kan lese mer om disse kravene på forsiden vår.

Om du driver din egen nettside og ønsker denne sertifiseringen kan du melde deg på listen her.

Hjemmeside:

Eies av: